Pradžia Pradžia

Pedagogui tremtiniui Nikodemui Krapavickui – 100

Informacija atnaujinta 2021-11-09 14:48

Pradžia

Šių metų spalio 30 d. sukako 110 metų, kai 1911 m. Kunigiškių kaime gimė pedagogas, tremtinys ir politinis kalinys, aktyvus Tauragės rajono Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Nikodemas Krapavickas.

Daugiavaikėje šeimoje augęs Nikodemas skaityti mokėsi namuose, vėliau lankė Gaurės parapijos katalikų pradinę mokyklą. 1931 m. įstojo į Tauragės Mokytojų seminariją, kurią baigęs 1935 m. pradėjo mokytojo darbą. Studijuodamas Mokytojų seminarijoje buvo Šauliu ir Jūrų skautu.

Vasaromis lankė parengiamuosius kursus Dotnuvoje – ruošėsi stoti į žemės ūkio Akademiją, nes norėjo būti agronomu. 

1936 m. atliko karinę prievolę 2-ame pėstininkų pulke Kaune – Šančiuose. Pusę metų buvo pėstininkų pulke jaunuoju kareiviu. Vėliau stojo į Karo mokyklą kariūnu aspirantu. Ją baigė atsargos leitenanto laipsniu.

1941 m. birželio 13 d. vykstant į darbą Pagramančio pradinėje mokykloje buvo suimtas ir išvežtas į Rešiotų lagerį Krasnojarsko krašte. Po 10 metų kalinimas pakeistas į tremtį neribotam laikui Dolgo Mosto rajone. Po Stalino mirties, 1956 m., iš tremties paleistas. Reabilituotas 1957 m.

Grįžęs į Lietuvą, N. Krapavickas dirbo fizinio lavinimo bei darbų mokytoju Šilutės ir Tauragės rajonų mokyklose.

Prasidėjus Lietuvos atgimimui, buvo išrinktas pirmuoju Politinių kalinių ir tremtinių rajono tarybos pirmininku, dalyvavo sąjungos suvažiavimuose, aktyviai įsitraukė į Sąjūdžio ir Šaulių organizacijos veiklą. Surinko medžiagą apie Tauragės krašto mokytojus tremtinius. Tauragiškis apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu ir Gedimino ordino I laipsnio medaliu.

N. Krapavickas mirė 1998 m. Tauragėje. Įamžintas tarp 100 labiausiai Tauragės kraštui nusipelniusių žmonių  „Šimtmečio“ sienelėje.


Spalio 28-ąją Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje vyko prisiminimų popietė-paroda, skirta 110-osioms Nikodemo Krapavicko gimimo metinėms paminėti.

Renginį vedė Tremties ir rezistencijos muziejaus muziejininkė Aušra Norvilienė. Popietės metu prisiminimais apie Nikodemą Krapavicką dalijosi jo dukra – VGTU prof. dr. Danutė KRAPAVICKAITĖ, taip pat buvusi Tremties ir rezistencijos muziejaus darbuotoja Zita Knatauskienė, Pedagogas ir kultūrininkas Eugenijus Šaltis, buvusi Lomių mokyklos mokytoja kraštotyrininkė Elena Bazinienė, Tauragės tremties ir rezistencijos muziejaus vadovas Raimondas Matemaitis.

Renginį muzikos garsais papuošė Laura Marie Laurinskaitė-Brown (mokyt. Jurgita Stažienė), kuri atliko Aleksandro Kačanausko kūrinį „Siuntė mane motinėlė“ (akompanavo Jolanta Valskienė), taip pat Perla Sakalauskaitė, kuri atliko Justės Arlauskaitės-Jazzu repertuaro dainą „Rudens naktis sustojo“ (mokyt. Alina Dambrauskienė).

Po susitikimo renginio svečiai apžiūrėjo parodą, kurioje eksponuojami spaudiniai, dokumentai ir nuotraukos iš Tremties ir rezistencijos muziejaus bei Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos fondų. Ekspozicija veiks iki lapkričio 15 d.

Į viršų