Pradžia Pradžia

Užkeiktoji Baletijos karalystė. 1 dalis

Pradžia
Autorius: Loreta Šileikytė-Zabalujeva

Knygos aprašymas

Kažkur toli toli, po pūkuotų debesų jūra, tarp žalių kalnelių ir garbanotų miškelių bolavo grakštūs, į dangų besistiebiantys bokštai, tarsi ilgakaklės balerinos stovinčios ant galų pirštelių. Tai buvo Baletijos karalystės rūmai, iš kurių sklisdavo dieviška muzika, o dideliame ir išpuoštame aukščiausiojo bokšto balkone pasirodydavo neapsakomo grožio ir gracingumo Baletijos karalystės šokėjai. Gyventojai net kvapą užgniaužę stebėdavo tuos pasirodymus iš savo mažų bokštelių ir jautėsi be galo laimingi, kad jie gyvena šioje nuostabioje karalystėje. Pasibaigus pasirodymams, šokėjai ir mokytojai susitikdavo su karalystės gyventojais rūmų aikštėje ir visi šokdavo ir vaišindavosi skanėstais lig valiai. Kaip būdavo linksma!

Bet šitaip buvo anksčiau...

Dabar virš Baletijos karalystės kybojo pilkas dangus. Niekas nebesėdėjo bokšteliuose prie langų, niekas nestebėjo saulėlydžių ir koncertų rūmų balkone, niekas nebesilinksmino rūmų aikštėje. Čia nebesigirdėjo muzikos ir laimingo krykštavimo.

Tai kas gi ten nutiko?

Į viršų